Spring naar content

Hulpaanbod

Dienstverlening

Het is belangrijk dat je naast het werken aan je verslaving ook praktische zaken op orde krijgt. Bijvoorbeeld hulp bij het vinden van een betrouwbare woonsituatie, werk of andere dagbesteding, stabiel inkomen en schulden. Hiermee proberen we ook te helpen. Soms kunnen we dat zelf, maar het komt ook voor dat we hiervoor samen werken met andere organisaties.

Dienstverlening betreft voorlichting, advies en praktische begeleiding met als doel sociale en maatschappelijke zaken op orde te brengen. Er wordt samen met jou gewerkt aan een oplossing voor problemen op het gebied van werk, wonen, inkomen en sociale voorzieningen.

In het algemeen vinden er drie tot vijf gesprekken plaats. Indien blijkt dat er langdurige ondersteuning nodig is, wordt Dienstverlening soms omgezet in Casemanagement.