Spring naar content

Hulpaanbod

Forensische behandeling

Mensen die in aanraking zijn gekomen met justitie en die een verslaving hebben, kunnen doorverwezen worden voor een ambulante behandeling of korte klinische opname door Amethist.

Je komt bij ons wanneer je verwijzer (reclasseringsmedewerker, de huisarts of de medewerker van het Veiligheidshuis) verondersteld dat er een verband bestaat tussen je verslaving en je delictgedrag. Op onze forensische (poli)kliniek wordt die problematiek in samenhang benaderd.

Ambulante behandeling

Je wordt voor een ambulante behandeling verwezen wanneer je vanuit je woonsituatie kan worden behandelt. Een ambulante behandeling bij Amethist is altijd gericht op abstinentie (geheel stoppen) én delict preventie. Je komt naar een van onze locaties en volgt daar de behandeling. Soms kan het zijn dat je ook in je thuissituatie behandeling en/of begeleiding krijgt.

Klinische detoxificatie

Een klinische detoxificatie is een tweeweekse opname in de kliniek waarin je op medisch verantwoorde wijze ontgift van middelen. Je wordt medisch begeleid wat inhoud dat we jouw ontwenning monitoren en eventueel ondersteunende medicatie voorschrijven.

Tijdens jouw klinische detox volg je verschillende workshops die aansluiten op het begrip verslaving. Gedurende de opname verblijf je in de kliniek en mag je niet op verlof.

Klinische behandeling

Een klinische behandeling is een intensieve groepsbehandeling binnen een klinische setting, die ongeveer vijf weken duurt. Je volgt een gestructureerd dagprogramma vanuit een cognitief gedragstherapeutisch referentiekader, gericht op bestendigen van abstinentie en resocialisatie.

Het leefmilieu speelt een belangrijke rol, om hier in een veilige omgeving te kunnen oefenen met nieuw aangeleerde vaardigheden. Je kan dan mogelijk ook tijdens de behandeling met dagverlof.

Psychologisch onderzoek

Soms kan het helpen een psychologisch onderzoek uit te voeren zodat we beter inzicht krijgen in jou en jouw situatie. Onderzoek kan ingezet worden om duidelijkheid te scheppen over een eventuele diagnose of om adviezen te formuleren.

Evaluatie

Bij een succesvolle afronding van deze module ga je verder met het vervolgtraject of wordt de behandeling in overleg me je verwijzer afgesloten. Bij vragen over het traject kan dit besproken worden met jouw behandelaar. Hiernaast vindt iedere drie maanden een (telefonische) tussenevaluatie van jouw middelengebruik en jouw tevredenheid over de behandeling.