Spring naar content

Eerste geneeskundige / psychiater

 • Almere

 • Onbepaalde tijd

 • WO

 • 15-05-2024

Algemene informatie

Met elkaar

Amethist verslavingszorg Flevoland (hierna: Amethist) is een instelling die voor iedereen vanaf 18 jaar met een verslavingsprobleem toegankelijk is en waar iedereen een complete verslavingsbehandeling kan krijgen. Amethist is op 1 januari 2013 gestart als samenwerkingsverband tussen GGz Centraal en Tactus Verslavingszorg (hierna: Tactus). Het doel van het samenwerkingsverband was om het los van elkaar bestaande behandelaanbod van GGz Centraal en Tactus te integreren tot één compleet aanbod van verslavingszorg met een eigen operationele aansturing, maar onder één gemeenschappelijke bestuurlijke regie. Amethist is in 10 jaar uitgegroeid   tot een ambitieuze verslavingszorginstelling met 100 medewerkers, een gezonde bedrijfsvoering en een sterke positie in Flevoland. De kernwaarden van de organisatie zijn Kwaliteit, Karakter en Vertrouwen.
 
De missie van Amethist is het behandelen, begeleiden en ondersteunen van mensen met verslavingsgedrag en middelengebruik zodat zij de regie over hun eigen leven kunnen houden of (terug) krijgen. Elk jaar ontvangen ongeveer 1000 mensen behandeling bij Amethist. In de meeste gevallen gebeurt dat ambulant en dicht bij huis, op locaties in Almere, Lelystad, Emmeloord en op Urk. Recent is in samenwerking met GGz Centraal een kleine locatie in Amersfoort geopend. Als het nodig is kunnen cliënten worden opgenomen in de kliniek in Almere. De financiering komt uit de Zorgverzekeringswet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Justitie.
 
Ons ambulatorium is gericht op behandeling en herstel. We bieden behandeling in de Kortdurende generalistische GGZ en de Specialistische GGZ. Binnen de afdeling Rehabilitatie bieden we zorg aan mensen met chronische verslavingsproblemen. We streven naar het beperken van schade en het verbeteren van de kwaliteit van leven. De onderdelen van de afdeling Rehabilitatie zijn: bemoeizorg, casemanagement, maatschappelijke dienstverlening en de inloopvoorziening met gebruikersruimten. Daarnaast is er de medische zorgunit, gericht op medische controles, methadonverstrekking en maatschappelijke activering.
 
Binnen de kliniek leveren we nurse-led zorg, waarbij de verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten de regie over de behandelingen voeren. De kliniek biedt een klinische detox en klinische behandeling in de vorm van een intensief therapieprogramma met daarin onder meer cognitieve gedragstherapie, sociale vaardigheidstraining, groepspsychotherapie, non verbale therapie  en terugval-preventie. Ten slotte bieden we in een forensisch programma diagnostiek en behandeling met als doel delict preventie. 

Zo werk jij

Je draagt als eerste geneeskundige eindverantwoordelijkheid voor het medisch/psychiatrisch behandelbeleid van Amethist. Samen met de directeur bedrijfsvoering maak je strategisch en tactisch beleid in relatie tot de zorg en de bedrijfsvoering op basis van de beleidskaders die worden overeengekomen met de bestuurders van Tactus en GGz Centraal. Je speelt een belangrijke rol in de implementatie van dat beleid. Je gaat als psychiater  bijdragen aan de behandeling van cliënten. Als behandelend psychiater ben je een voorbeeld voor behandelaars, als eerste geneeskundige ben je een inspirerende leider. Je bent prominent lid van het managementteam. 

Je signaleert knelpunten en problemen in de kwaliteit en veiligheid van zorg en je werkt samen met het managementteam en met de medewerkers om deze op te lossen. Je hebt daarnaast oog voor wat goed gaat en versterkt dit. 
Je geeft gevraagd en ongevraagd advies en bent ook bereid dit te ontvangen. Binnen Amethist heerst een open werkcultuur waar wij elkaar graag bevragen, sparren en waarin we proberen elkaar te zien, te horen en te begrijpen. 
Je vertegenwoordigt Amethist in uiteenlopende bestuurlijke netwerkoverleggen waarin we samenwerken om de verslavingszorg in de regio zo goed mogelijk vorm te geven. Je hebt een duidelijke visie op verslavingszorg draagt deze uit bij netwerkpartners. 

Jouw kwaliteiten

 • ervaring en affiniteit met verslavingszorg is een pré;
 • je bent een medisch specialist op het gebied van psychiatrie;
 • je werkt moeiteloos samen met andere vakgebieden zoals verpleegkunde en gedragswetenschappen, en je kan deze expertises verbinden in de behandeling en de beleidsontwikkeling; 
 • er is een grote mate van handelingsvrijheid, dus het werk zelfstandig organiseren is essentieel;
 • je bent vindingrijkheid en innovatief;
 • je hebt een duidelijke visie op verslavingszorg;
 • je kan goed projectmatig werken;
 • de bedoeling, integriteit en het perspectief van cliënten en hun naasten vormen de basis van hoe je nadenkt over beleid.

Wij zorgen voor jou

 • een fulltime contract voor onbepaalde tijd;
 • een marktconform salaris; 
 • een invloedrijke rol in een ontzettend leuke organisatie.
Een referentie onderzoek en een Verklaring omtrent gedrag zijn onderdelen van onze selectieprocedure.

Versterk ons

Wij zien jouw digitale sollicitatie graag tegemoet. Voor meer informatie of een afspraak voor een oriënterend gesprek kun je contact opnemen metTjebbo Grijpma (directeur bedrijfsvoering. Hij is bereikbaar via telefoonnummer +31 6 330 42 366.

Ben jij onze nieuwe collega?

Dat zouden we leuk vinden! Heb je interesse in deze boeiende functie bij Amethist en voldoe je aan het profiel? Dan zien we je reactie graag vóór 15-05-2024 tegemoet.

Hou hier rekening mee:

Tijdens de selectieprocedure kunnen we jouw referenties controleren en een assessment inzetten. Wanneer de functie hierom vraagt, doen we ook een online screening op social media. Bij aanstelling van de functie zullen we je verzoeken een actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) op te vragen. Amethist vergoedt de kosten van deze VOG-aanvraag.