Spring naar content

Behandeltraject

Evaluatie

Tijdens en/of aan het eind van je behandeling krijg je een afspraak voor een evaluatie. Dan wordt de ROM (Routine Outcom Monitoring) afgenomen. De ROM bestaat uit vragenlijsten over onder andere je gebruik en je tevredenheid over de behandeling.

Daarnaast monitoren we soms ook het gebruik door urine-, adem- en bloed onderzoeken. Dit punt zal als onderdeel van het behandelplan met je worden besproken en wordt doorgaans alleen gedaan bij klinische behandelingen.

Toestemming

Voor algemeen wetenschappelijk onderzoek ter verbetering van onze behandeling geldt dat behandelinformatie kan worden verstrekt zonder steeds toestemming te vragen. Wij zien dat als onderdeel van de behandelovereenkomst die we met elkaar aangaan. Dit is daarmee ook een onderdeel van jouw behandelplan. De data van onze clienten wordt verder (geanonimiseerd of gecodeerd) gebruikt voor het monitoren van onze behandelresultaten, het verbeteren van onze zorg, of het rapporteren van resultaten van onze interventies. Hiervoor wordt niet telkens opnieuw toestemming gevraagd.

Mocht je hier niet mee eens zijn dan kun je dat aangeven en wordt daar natuurlijk rekening mee gehouden. Het is ook mogelijk dat er tijdens je behandeling wordt gevraagd om mee te werken aan een specifiek wetenschappelijk onderzoek. Dit ondrzoek voeren we dan eveneens uit om onze zorg te verbeteren door bijvoorbeeld een nieuwe behandelmethode te toetsen. De Wet medisch onderzoek bepaalt voor welk onderzoek toestemming vragen verplicht is. Indien nodig wordt hiervoor een medisch-ethische toetsingscommissie gevraagd te oordelen. Je krijgt dan uitgebreide informatie en kunt alleen meedoen aan het onderzoek als je daarvoor middels een handtekening (“informed consent”) toestemming hebt gegeven.

Gerelateerd

Als je hulp zoekt bij Amethist, wat kan je dan verwachten? In grote lijnen, zijn dit de stappen die je kunt doorlopen.
Je hebt de stap gezet om een nieuw leven te beginnen. Samen met ons ga je werken aan je herstel. Je zorgprogramma wordt afgestemd op je persoonlijke situatie en mogelijkheden.