Spring naar content

Het behandeltraject

Als je hulp zoekt bij Amethist, wat kan je dan verwachten? Wij bieden jou behandeling op maat, gebaseerd op jouw persoonlijke wensen en doelen. Jij bepaalt, wij ondersteunen. Maar in grote lijnen, zijn dit de stappen die je kunt doorlopen.

Verwijzing

Om je hulp te kunnen bieden heeft Amethist een verwijzing van jouw huisarts nodig. Dan vergoedt jouw zorgverzekeraar de behandeling. Zodra we de verwijsbrief ontvangen, zullen we telefonisch contact opnemen om een intakegesprek te plannen. We streven ernaar om je zo snel mogelijk te bellen. Soms is er een wachttijd tussen je aanmelding en jouw intakegesprek.

Intakegesprek

Het intakegesprek is het eerste gesprek dat je hebt met een behandelaar. Samen kijken we naar jouw situatie en welke behandeling daar het meest bij aansluit. 

Zorgplan

De afspraken die gemaakt zijn tijdens het intakegesprek worden in een zorgplan opgeschreven. Dit zorgplan is de basis voor de zorg die je gaat krijgen bij Amethist. In het zorgplan staat waar je hulp bij wilt en wat jouw doelen zijn. Het zorgplan zal regelmatig besproken en zo nodig aangepast worden; uiteraard in onderling overleg.

Akkoord zorgplan

Je moet aangeven akkoord te zijn met de inhoud van jouw zorgplan voordat de behandeling kan beginnen. De hulp start zo snel mogelijk na akkoord, maar soms is er een wachttijd. Je ontvangt een persoonlijke informatiemap. Hierin zit jouw zorgplan en andere nuttige informatie b.v. over Amethist.

Detox

Bij een detoxbehandeling wordt je onder medische begeleiding geholpen te stoppen met de verslavende middelen. In jouw zorgplan is afgesproken of je thuis kan blijven of naar een kliniek gaat.

Behandeling

Amethist beschikt over een gevarieerd en flexibel hulpaanbod. Je kunt thuis (ambulant) behandeld worden of in de kliniek. We helpen je om niet alleen om door te zetten, maar laten je zien dat een leven zonder verslaving echt de moeite waard is.

Tussenevaluatie

Tijdens jouw behandeling krijg je soms een afspraak voor een tussenevaluatie. Dan wordt de Routine Outcom Monitoring afgenomen. Dit bestaat uit vragenlijsten over onder andere je gebruik en je tevredenheid over de behandeling. 

Ondersteuning naasten

Bij een verslaving kunnen jouw naasten (familie en vrienden) ook hulp gebruiken. Met ondersteuning zullen jouw naasten beter in staat zijn om er voor je te zijn terwijl ze daarbij zichzelf niet verliezen. Soms is het ook nuttig om juist samen trainingen te volgen tijdens jouw behandeling. B.v. binnen de cognitieve gedragstherapie.

Eindevaluatie

Als je klaar bent met de behandeling volgt er een eindevaluatie met jouw behandelaar. Jouw zorgplan wordt getoetst aan de hand van jouw mening, opmerkingen en wensen. Hierna begint jouw nazorg, of wanneer nodig, een extra behandeling. We zullen je vragen om schriftelijk akkoord te geven.

Nazorg

Jouw behandeling is pas klaar als de nodige nazorg is geregeld en je akkoord bent met jouw eindevaluatie. Er is een gevarieerd aanbod van nazorg. Denk aan begeleiding aan huis, werk- en dagbesteding maar ook zelfhulpgroepen.

Geen standaardbenadering

Soms werken we samen met andere zorginstellingen om uw behandeling zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Indien blijkt dat de behandeling bij Amethist niet goed aansluit bij uw klachten of problemen, helpen we u bij het vinden van meer passende zorg.

Kosten en verzekering

Een behandeling bij Amethist valt in de meeste gevallen onder de basisverzekering. De kosten worden dan in rekening gebracht bij je verzekeraar. Meer informatie hierover vind je op de pagina kosten en verzekering.

Onze behandelteams

Onze medewerkers helpen cliënten met het starten van een nieuw leven zonder het gebruik van middelen. Herstel ondersteunende zorg vormt hierbij de rode draad. Het behandelen van verslavingen is mensenwerk. Amethist beschikt dan ook over ervaren teams van zeer betrokken, deskundige en ervaren behandelaren en medewerkers.

Onze behandelteams bestaan onder andere uit GZ-psychologen, klinisch psychologen, psychiaters, psychologen, verslavingsartsen, verpleegkundig specialisten en GZ-agogen. Velen van hen hebben zich gespecialiseerd in het behandelen van LVB, trauma’s, persoonlijkheidsproblematiek en andere veel voorkomende psychiatrische problematiek.

Indien er specifieke wensen zijn, is het altijd goed dit bij de aanmelding te vermelden, zodat daar voor zover mogelijk rekening mee gehouden kan worden, of overleg gevoerd kan worden over de mogelijkheden.