Spring naar content

Behandeltraject

Kosten en verzekering

Amethist heeft in 2024 een contract met alle zorgverzekeraars. Verzekerden kunnen in hun polis zien voor welke zorg zij bij Amethist zijn verzekerd.

Een behandeling bij Amethist valt onder de basisverzekering. Je krijgt de kosten vergoed, maar je moet wel eerst je verplichte eigen risico betalen. Het verplichte eigen risico is standaard € 385,- per kalenderjaar. Ben je benieuwd wat je precies vergoed krijgt? Kijk dan in het vergoedingsoverzicht van je zorgverzekeraar of neemt contact op met je zorgverzekeraar.  

Het verplichte eigen risico in 2024 is € 385,-. Dat wil zeggen dat je de eerste € 385,- aan zorgkosten zelf moet betalen, de overige zorgkosten worden door de zorgverzekeraar betaald. Het eigen risico geldt voor alle zorg die vanuit de basisverzekering wordt vergoed. Sommige mensen kiezen bij het afsluiten van een zorgverzekering voor een vrijwillig eigen risico. Je eigen risico is dan hoger waardoor je minder premie betaald.  In dat geval betaal je eerst het vrijwillig eigen risico.

Verandering per 1 januari 2022 

Vanaf 1 januari 2022 is er landelijk het Zorgprestatiemodel voor de GGZ ingegaan. Daarmee zijn de rekeningen van je van ons ontvangt een stuk duidelijker. Je ziet dan bijvoorbeeld met wie je een afspraak had, op welke datum die afspraak was en hoelang het duurde. Ben je in 2023 in behandeling geweest en loopt je behandeling door in 2024, dan kan het zijn dat je eigen risico voor beide jaren wordt aangesproken. Houdt hier rekening mee.

Binnen het Zorgprestatiemodel hanteert Amethist verslavingszorg de regel planning is realisatie. U vindt de kosten en tarieven van onze zorgprestatie vanaf 2023 op uw maandelijkse factuur.

Lees hoe de kosten van je behandeling of begeleiding in 2024 tot stand komen:

Patiëntfolder ZPM
Overzichtelijke flyer met informatie over mogelijke kosten van je behandeling.

Veelgestelde vragen

No-show beleid Amethist

Voor afspraken die niet, of niet op tijd, door je worden afgezegd, kunnen kosten in rekening worden gebracht. Dit kan gevolgen hebben voor je eigen risico.

Maak je je zorgen over jouw alcoholconsumptie of ander middelengebruik? Kun je jouw gok- of gamegedrag niet onder controle krijgen? Aarzel niet en neem contact op.
Als je hulp zoekt bij Amethist, wat kan je dan verwachten? In grote lijnen, zijn dit de stappen die je kunt doorlopen.
Amethist probeert de wachttijden voor intake en behandeling zo kort mogelijk te houden. De wachttijden verschillen per locatie.