Spring naar content

Behandeltraject

Intake

Na jouw aanmelding vindt zo snel mogelijk het eerste gesprek plaats, de zogeheten intake. Samen gaan we kijken naar jouw hulpvraag en doelen. Het is een eerste, belangrijke stap naar herstel.

Het intakegesprek is het eerste contact dat je hebt met een hulpverlener. Het intakegesprek duurt in totaal ongeveer 2,5 uur.

Waar gaan de gesprekken over?

Tijdens de intake kijk je samen met ons naar wat er aan de hand is, welke problemen er spelen, wat je met de behandeling wilt bereiken en waar je hulp bij nodig hebt. Wij vertellen je op welke manieren wij je kunnen helpen. Het doel van de intake is om het samen eens te worden over welke hulp het best bij je past en het beste resultaat kan opleveren. We spreken dat af in een zorgplan.

Bij Amethist bestaat een intake uit twee gesprekken, in totaal duurt dat ongeveer 2,5 uur. Bij de meeste intakes lukt het om beide gesprekken direct na elkaar te plannen. Soms lukt dat niet.

Het eerste gesprek

In het eerste gesprek ontmoet je in de meeste gevallen een verpleegkundige, maatschappelijk werker of een psycholoog. Na de kennismaking gaat het gesprek over de reden van jouw aanmelding, eventuele bekende diagnoses, welke verwachtingen je hebt van de behandeling en welke doelen je wilt bereiken. We maken ook gebruik van vragenlijsten die snel een beeld geven van de aandachtspunten voor de behandeling. Uiteraard krijgt je gelegenheid om vragen te stellen.

Je kunt de volgende soort vragen verwachten:

  • Wanneer is jouw gebruik of gedrag een probleem geworden?
  • Waar loop je in het dagelijks leven tegenaan?
  • Wat wil je dat er verandert?
  • Wat denk je nodig te hebben voor herstel?

Het tweede gesprek

Het tweede intakegesprek vindt plaats met de regiebehandelaar. Dit is een psychiater, een klinisch psycholoog of een verpleegkundig specialist. We kijken vooraf welke hulpverlener het beste past bij de klachten waarvoor je bent aangemeld.

De regiebehandelaar brengt alle informatie uit het eerste gesprek bij elkaar en stelt aanvullende vragen. Daarna bespreekt hij/zij met je welke diagnose bij jouw klachten en jouw verhaal past. Je krijgt hierover uitleg en de mogelijkheid om vragen te stellen.

Afronding

De intake wordt afgesloten met het advies voor behandeling. De regiebehandelaar vat alles samen en doet een voorstel voor de behandeling. Als je het daar mee eens bent overlegt de regiebehandelaar kort met een hoofdbehandelaar. Als de hoofdbehandelaar akkoord is, dan wordt het behandeladvies vastgesteld. Als het overleg met de hoofdbehandelaar niet lukt – dat gebeurt soms – dan is het een voorlopig behandeladvies. We overleggen telefonisch met je als er na overleg toch nog iets verandert in ons advies.

Wie is er bij het intakegesprek?

Je kan alleen komen maar mag ook één persoon meenemen. Neem iemand mee die belangrijk voor je is en die jou steun kan geven tijdens het gesprek en verdere behandeling.

Vanuit Amethist zijn één of twee personen bij het gesprek aanwezig. Wie dit precies zijn en hun functie(s) staat in de uitnodiging die je ontvangt.

Wat moet ik meenemen?

  • Een geldig legitimatiebewijs zoals een rijbewijs, Nederlands paspoort, een identiteitskaart of een vreemdelingendocument
    • U dient een geldig legitimatiebewijs mee te nemen naar uw intakegesprek. Zonder geldige ID-controle wordt de zorg bij Amethist verslavingszorg niet vergoed. Indien u geen geldig legitimatiebewijs kan laten zien, zal de intakeafspraak niet doorgaan en wordt u opnieuw op de wachtlijst geplaatst. Hierdoor zult u langer moeten wachten, alvorens u in behandeling komt.
  • De gegevens van uw zorgverzekering
  • Een medicatie-overzicht van de apotheek, indien je medicatie gebruikt
  • Jouw persoonlijke agenda zodat we samen vervolgafspraken kunnen maken

Wat gebeurt er na de intake?

Je ontvangt dan een persoonlijke informatiemap. Hierin zit nuttige informatie zoals informatie over Amethist. Je ontvangt ook een (digitale) kopie van jouw zorgplan. In het zorgplan staat waar je hulp bij wilt en wat jouw doelen zijn. Het is de basis voor de zorg die je zult krijgen van Amethist.

Dit zorgplan wordt besproken in ons multidisciplinair overleg (MDO). Jouw regiebehandelaar bespreekt met onder anderen een psychiater, verpleegkundig specialist, psycholoog en maatschappelijk werker of het advies in ieders ogen het beste past bij je. In de meeste gevallen is dat zo, anders neemt jouw regiebehandelaar contact met je op.

Als het MDO is geweest wordt je aangemeld voor een behandelplek. De hulp start zo spoedig mogelijk maar soms is er echter een wachttijd. Je wordt gebeld om een afspraak te maken voor de start van jouw behandeling.

Gerelateerd

Maak je je zorgen over jouw alcoholconsumptie of ander middelengebruik? Kun je jouw gok- of gamegedrag niet onder controle krijgen? Aarzel niet en neem contact op.
Als je hulp zoekt bij Amethist, wat kan je dan verwachten? In grote lijnen, zijn dit de stappen die je kunt doorlopen.
Je hebt de stap gezet om een nieuw leven te beginnen. Samen met ons ga je werken aan je herstel. Je zorgprogramma wordt afgestemd op je persoonlijke situatie en mogelijkheden.