Spring naar content

Contact

Klachten en suggesties

Het kan natuurlijk zijn dat je niet tevreden bent over de voorlichting, de behandeling, begeleiding of bejegening van Amethist. Wij hopen dan dat je dat zo snel mogelijk duidelijk maakt, zodat wij kunnen kijken wat er aan de hand is. Dat geeft ons de mogelijkheid een oplossing te zoeken of een fout te herstellen.

Wellicht heb je niet direct een klacht, maar is wel iets voorgevallen waarvan je een melding wilt maken zodat wij dit in het vervolg kunnen voorkomen. Of je hebt een suggestie of tip hoe wij onze hulpverlening kunnen verbeteren. Ook dat horen wij graag!

Klachten melden

Heb je wel een klacht die opgepakt moet worden? Wij nemen jouw klacht serieus en vinden het belangrijk om er snel en zorgvuldig iets mee te doen.

Leg eerst je klacht neer bij je contactpersoon (of diens manager)

De meest efficiënte weg is om je klacht rechtstreeks neer te leggen bij je contactpersoon bij Amethist. Veel klachten ontstaan door misverstanden. Het vertellen van je klacht geeft jouw hulpverlener ook de kans iets te herstellen en te verbeteren.

Tips om je klacht te uiten:

  • Laat zo snel mogelijk weten als er iets niet lekker loopt.
  • Maak een aparte afspraak om het te bespreken. Zo voorkom je dat er niet genoeg tijd is om het samen goed te bespreken.
  • Bedenk van te voren wat je wilt bereiken en schrijf puntsgewijs op wat je wilt zeggen.
  • Probeer tijdens het gesprek bij concrete gebeurtenissen te blijven en probeer jouw gevoelens hierin te verwoorden.
  • Neem iemand mee ter ondersteuning als je dat fijn vindt.
  • Geef de hulpverlener de kans zaken te herstellen en wees bereid samen tot een oplossing te komen.

Kom je er niet uit met de betrokken medewerker(s)? Vraag dan naar de manager en probeer het met hem/haar op te lossen.

Andere mogelijkheden voor klachten

Wanneer je er met je contactpersoon of diens manager niet uitkomt of je klacht hier niet wilt neerleggen dan biedt de klachtenregeling van Amethist nog een andere manieren om in gesprek te komen over je klacht.

Je kan:

* De onafhankelijke patiëntvertrouwenspersoon van de stichting PVP is niet beschikbaar voor cliënten van Amethist, omdat de PVP sinds 2020 alleen beschikbaar is voor cliënten van instellingen die ook verplichte zorg bieden.

Amethist maakt voor de uitvoering van haar klachtenregeling gebruik van de klachtbemiddelaar en de klachtencommissie van  Tactus Verslavingszorg. Informatie over hoe je via hen je klacht kan voorleggen vind je op de Tactus website.

Daar is ook informatie te vinden over maatschappelijke organisaties die advies en bemiddeling bieden bij klachten en over onafhankelijke partijen waar u terecht kan als je niet tevreden bent over de uitkomst van de klachtenprocedure.