Spring naar content

Hulpaanbod

Bemoeizorg

Bemoeizorg is primair bedoeld om in contact te komen met volwassenen waarover er zorgen bestaan over alcohol- of middelengebruik die zelf niet om hulp vragen.

Merk je dat jouw buurman steeds meer en vaker drinkt en zichzelf niet meer verzorgt? Of heb je wellicht een patiënt die al een tijdje depressief is en bij je uit beeld is? In al deze en soortgelijke gevallen kun je een beroep doen op ons team Bemoeizorg. Het team is gespecialiseerd in het helpen van mensen met ernstige verslavingsproblematiek (soms in combinatie met psychiatrische problematiek) en die niet om hulp vragen.

Kenmerkend voor bemoeizorg is de actieve benadering van mensen met een ernstige verslaving. We proberen mensen laagdrempelig te benaderen wat maakt dat we de mensen in hun eigen omgeving opzoeken. Wij wachten dus niet tot iemand om hulp vraagt. Een doel binnen de bemoeizorg is om iemand toe te leiden naar professionele hulp. Dit kan Amethist of een andere zorginstelling zijn.

Samen met naasten en/of verwijzers proberen wij problemen tijdig te signaleren en op te pakken om erger te voorkomen. Binnen de bemoeizorg werken we nauw samen met GGD Flevoland en andere bemoeizorgpartners.