Spring naar content

Hulpaanbod

Dagbehandeling

Amethist biedt ook een intensievere ambulante behandeling aan, namelijk een dagbehandeling. Dit is een intensieve en gestructureerde groepsbehandeling van 3 dagen in de week van 10:00 uur tot 15:30 uur, gedurende 12 weken. Je kunt deze behandeling volgen als je een detox behandeling hebt gevolgd of al minimaal 2 weken gestopt bent met middelengebruik. Je verslavingsproblemen worden behandelt maar ook je onderliggende klachten die voortkomen uit je verslaving zoals angstklachten, somberheidsklachten, gevoelens van onzekerheid en/of relatieproblemen en eventueel ook sociaal-maatschappelijke problematiek.

In de dagbehandeling werk je actief aan je behandeldoelen en werk je ook thuis aan je opdrachten of voert deze uit. We werken samen aan je herstel middels cognitieve gedragstherapie, terugvalpreventie, sociale vaardigheidstraining, psychomotore therapie, mindfulness en krijg je veel uitleg over hoe je met je problemen kunt omgaan. Ook worden je naasten nauw betrokken bij de dagbehandeling middels familiegesprekken en familieavonden.

Afronding

Bij een succesvolle afronding van deze module gaat je verder met het vervolgtraject of wordt de behandeling afgesloten. Bij vragen over het traject kan dit besproken worden met jouw behandelaar.