Spring naar content

Amethist Verslavingszorg timmert aan de weg

 8 april 2020 om 11:27 uur

Emmeloord – Verslavingszorg werkt het beste als de zorg dichtbij beschikbaar is. En dus opent Amethist Verslavingszorg Flevoland langzamerhand poliklinieken in iedere Flevolandse gemeente. Na Almere, Lelystad, Urk en Zeewolde wordt er ook in Emmeloord flink aan de weg getimmerd, waar ook tijdens de coronacrisis gewoon hulp wordt verleend aan cliënten.

Amethist biedt verslavingszorg voor cliënten vanaf 18 jaar oud. ‘En dan gaat het echt om alle soorten verslaving. Van verdovende middelen tot gamen of seks’, legt verpleegkundige in opleiding tot specialist Pieter Kramer uit.

Ieder behandeltraject begint bij Amethist met een detox van ongeveer drie weken. ‘Dat kan wanneer geïndiceerd thuis. Onze behandelaars begeleiden dat op de polikliniek, maar het kan ook met huisbezoeken of telefonisch’, vertelt psycholoog Nintske van der Ploeg.

Detox

Na de detox kunnen de deskundigen aan de slag met het vervolgtraject, omdat dan de invloed van de ‘drug of choice’ is uitgewerkt. Het vervolgtraject bestaat meestal uit cognitieve gedragstherapie in groepsverband of individueel. Bij deze therapievorm worden cliënten helpende denkpatronen aangeleerd. Nintske: ‘We bieden dit ook in een aangepaste vorm aan van voor mensen met een licht verstandelijke beperking.’

Wachtlijsten zijn er amper, verzekeren de twee. Pieter: ‘Dat is ook cruciaal in deze vorm van hulpverlening. Als je in actief gebruik eenmaal de stap zet richting hulp, dan is het fijn dat je die ook snel krijgt. Dat maakt de kans op afhaken een stuk kleiner.’

De cognitieve gedragstherapie is drie maanden lang wekelijks. Binnen de polikliniek in Emmeloord bestaat het behandelteam uit een verpleegkundig specialist, verpleegkundigen, sociaal psychiatrisch verpleegkundige een psycholoog, maatschappelijk werk en een psychiater. Vaak is er sprake van bijkomende psychiatrische problematiek. Nintske legt uit: ‘Misschien heeft iemand wel adhd of een depressie. Wij doen de diagnostiek daarvan en verwijzen eventueel door naar een andere specialist, als dat nodig is.’

Terugvalpreventie

Hoe dan ook, doet Amethist na de drie maanden behandeling aan terugvalpreventie. Pieter: ‘Veel mensen zien terugval als falen. Alsof de behandeling helemaal mislukt is. Voor ons is het onderdeel van het proces. Het hoort bij het herstel. Juist dat gevoel van falen en van schaamte voor de verslaving, maken het zwaar, benadrukken Pieter en Nintske. ‘Terwijl het een ziekte is. Zo behandelen wij verslaving ook.

Familie

Amethist stimuleert de cliënt om de familie actief te betrekken in de behandeling. Pieter: ‘De manier waarop het systeem om de verslaafde heen ermee omgaat, kan cruciaal zijn bij de kans van slagen.’Nintske: ‘Het is van groot belang dat die ook goed voor zichzelf blijft zorgen. We kunnen hen daar adviezen over geven of doorverwijzen naar andere hulpbronnen.’