Spring naar content

Het verhaal van: Maria

De weg naar herstel

Geplaatst: 26-08-2021

Amethist verslavingszorg Flevoland levert in samenwerking met de gemeenten van Flevoland sinds 2013 voor alle inwoners in de regio o.a. Herstel Ondersteunende zorg. Daarbij is het vooral van belang dat cliënten zin en betekenis aan het leven kunnen geven, en hoop voor hun toekomst vinden én handhaven. Dat kan door te werken aan een positieve identiteit, door zelf te reflecteren op eigen persoonlijke waarden, door zelfacceptatie te ontwikkelen en door (tegelijkertijd) actief zelfstigmatisering te voorkomen, maar ook (en vooral) door zelf regie te voeren over de eigen gezondheid en de stappen daarnaartoe.

Daarom valt onder onze rehabiliterende zorg niet alleen het medisch herstel (vooral genezing van ziekte), maar óók sociaal herstel: de begeleiding is erop gericht cliënten stappen te laten zetten op weg naar een volwaardig, zelfstandig leven, als actief lid van de samenleving, met een helpend sociaal netwerk, een woning en een baan.

In bijgaande video verteld Maria haar moedige verhaal waarin ze haar gevecht met alcohol beschrijft en hoe haar weg naar herstel tot stand is gekomen.