Spring naar content

Coronavirus: informatie voor cliënten en bezoekers

Vanaf 13 oktober geldt voor iedereen bij Amethist een dringend advies voor het dragen van een niet-medische mondkapje voor de algemene binnenruimtes en/of (door)gangen. Hiertoe neem je je eigen niet medische mondkapje mee.  Uiteraard blijven de RIVM richtlijnen rondom hygiëne en de 1,5 meter van kracht. We vragen klachten uit voorafgaand aan je afspraak.

Zorg bij Amethist

 • Samen met de cliënt bepalen we of de afspraak digitaal, telefonisch of fysiek plaatsvindt. In de coronaperiode zijn we meer gaan beeldbellen en online en blended behandelen (combinatie face-to-face en online behandeling).
 • Intakes blijven in principe face-to-face.
 • Groepen, dagbesteding, medische zorg kunnen doorgaan. De enige beperking is het maximum aantal mensen dat op 1,5 meter afstand van elkaar in de ruimte kan zijn.

Afspraken

Heb je een afspraak op een Amethist locatie. Wij begroeten je graag met een glimlach, maar laten handen schudden even achterwege. Iedereen neemt persoonlijke hygiëne in acht. Het volgende is dan ook belangrijk:

 • Niet-medisch mondkapje dragen in algemene binnenruimtes en/of (door)gangen.
 • 1,5 meter afstand houden.
 • Geen handen schudden.
 • Handen wassen of desinfecteren bij binnenkomst.
 • Niet te vroeg komen (niet meer dan 5 minuten voor een afspraak).
 • Niet komen wanneer je coronaverschijnselen hebt (verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn; en/of hoesten; en/of benauwdheid; en/of verhoging of koorts; en/of plotseling verlies van reuk en/of smaak).
 • Bel ons voor overleg wanneer je niet kunt wachten tot de volgende afspraak.
 • Indien mogelijk kom je alleen. Overleg vooraf wanneer het nodig is dat een naaste of begeleider mee komt. Wij passen de spreekkamer daar dan op aan.  

Opnames

Bij nieuwe opnames zullen we de actuele lichamelijke gezondheidstoestand van de cliënt in overweging nemen (verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn; en/of hoesten; en/of benauwdheid; en/of verhoging of koorts; en/of plotseling verlies van reuk en/of smaak). Bij klachten passend bij COVID-19 pauzeren we de opname totdat er een negatieve testuitslag is. Bij een negatieve uitslag starten we de klinische behandeling direct weer op. Bij een positieve uitslag houden we op afstand contact met onze cliënten. Nadat cliënten weer hersteld zijn starten we de klinische behandeling weer op.

Klinieken

 • Bezoek- en verlofregelingen zijn aangepast. Deze worden vooraf aan de opname met cliënten besproken. Cliënten hoeven ten tijde van een klinische opname geen mondkapje te dragen op de eigen afdeling (functioneren als een huishouden), maar verboden is het niet. Cliënten worden verplicht een mondkapje te dragen als ze de afdeling verlaten. Dit geldt voor zowel de algemene ruimtes en/of (door)gangen in de kliniek als tijdens begeleide- en onbegeleide verloven die plaatsvinden in (drukke) openbare ruimtes (b.v. winkels).
 • Cliënten die op verlof gaan mogen gebruik maken van het openbaar vervoer. Zij moeten zelf zorg dragen voor een mondkapje.