Spring naar content

Zorgprofessionals in beeld - Amber Hettinga

Interview Amber Hettinga, Psychomotorische therapeut

Geplaatst: 8 juli 2022

Ondanks dat ik nog niet zo lang werkzaam ben binnen de verslavingszorg, vind ik het een interessante doelgroep om te behandelen omdat er vaak verschillende factoren/ hulpvragen achter de verslaving zitten. Er zit helaas nog een te groot stigma op verslaving en het is erg jammer dat verslaving binnen de maatschappij niet of nauwelijks gezien wordt als ziekte. Bij Amethist wordt de verslaving wél gezien als een ziekte die zowel door biologische factoren als door verschillende risicofactoren is ontstaan. Het mooie aan Amethist is dat het een kleine organisatie is met korte lijntjes. Ik werk vooral binnen de kliniek en voor de dagbehandeling waar er zorgvuldig naar het zorgplan gekeken wordt. Daarnaast worden er familieavonden georganiseerd en zijn er systeemgesprekken mogelijk om de familie en naasten zoveel mogelijk bij de behandeling te betrekken. Een ontzettend belangrijk onderdeel van de behandeling vinden wij omdat verslaving ook wel een familieziekte wordt genoemd.

Binnen de PMT is het voornaamste doel lichaam en geest weer in balans te brengen

Binnen Amethist vervul ik de rol als psychomotorisch therapeut. Psychomotorische therapie (PMT) is een ervaringsgerichte therapie waarbij het model: denken, voelen en doen/handelen centraal staat. Binnen de PMT is het voornaamste doel lichaam en geest weer in balans te brengen. Wat we vaak bij onze cliënten zien is dat hun lichaamsbeleving verstoord is, hierdoor vinden zij het lastig om te voelen en lichaamssignalen te herkennen. Door sport en spel of lichaamsgeoriënteerde oefeningen komt de cliënt letterlijk in beweging of staat juist stil bij zijn/haar ervaringen, hierdoor leert de cliënt om gedragspatronen, gevoelens en lichaamssignalen te herkennen, te verwoorden en begrijpen en deze om te zetten naar nieuw gedrag en/of gevoel.

PMT is sinds kort een belangrijk onderdeel van het behandelaanbod binnen Amethist.  We zien al hele mooie resultaten van cliënten die weer in staat zijn verschillende lichaamssignalen op te merken en daar een emotie aan kunnen koppelen. Dit is ook precies de reden waarom ik mijn werk zo leuk vind. Ik haal energie uit de stappen die cliënten zetten en vind het leuk om met de cliënt mee te denken. Daarnaast biedt PMT ook de mogelijkheid om te oefenen met andere thema’s zoals: afstand-nabijheid, grenzen aanvoelen/ aangeven, kracht, ontspanning en vertrouwen. Passende thema’s binnen de verslavingszorg.