Spring naar content

Vacatures

Als Ambtelijk secretaris bestaat jouw werk uit het ondersteunen en adviseren van de ondernemingsraad. Je werkt samen met de vijf leden van de ondernemingsraad, die haar Ambtelijk Secretaris ziet als iemand die zowel inhoudelijk als administratief een belangrijke ondersteunende en adviserende rol heeft.Je hebt de volgende taken:Organisatie, voorbereiding en verslaglegging…
  • Almere

  • Bepaalde tijd

  • MBO

  • 15-06-2022

Je geeft de directie gevraagd en ongevraagd advies met betrekking tot het beleid van de zorg. De cliëntenraad vertegenwoordigt de belangen van cliënten die in zorg zijn bij Amethist.De cliëntenraad is een wettelijk verplicht, onafhankelijk adviesorgaan en functioneert als zelfstandig orgaan. Leden van de cliëntenraad hebben een geheimhoudingsplicht ten opzichte van derden van alles…
  • Almere

  • freelance / ZZP

  • HBO

  • 10-06-2022