Spring naar content

Voor verwijzers

Consultatie verslavingsdeskundige

Heb je een gerichte vraag over diagnostiek of behandeling (waaronder medicatie) over een patiënt met verslavingsproblematiek? Maak dan gebruik van onze consultatiedienst.

Je stelt je vraag aan een deskundige op het gebied van verslaving: dit kan een psychiater, psycholoog, verpleegkundig specialist of maatschappelijk werker zijn.

Doel en vorm

Het doel van de consultatie is het verkrijgen van een antwoord op een gerichte vraag over de meest geschikte behandeling en/of begeleiding van de patiënt en advies over verwijzing of medicatie. De consultatieve raadpleging ondersteunt je in de behandeling van jouw patiënt.

Op verzoek van de huisarts/ praktijkondersteuner vindt consultatie plaats in de vorm van:

  • telefonische consultatie
  • e-consultatie
  • een face-to-face consultatie
  • overleg over een patiënt met verslavingsproblematiek waarvan de huisarts de behandeling in de huisartsenpraktijk wil voortzetten

Het kan zijn dat Amethist een vergoeding per consult in rekening brengt voor de dienstverlening conform vastgestelde tarieven.

Contact

Neem contact op met ons hoofdkantoor en vraag naar de consultatiedienst.

036 547 61 00