Spring naar content

Hulpaanbod

ADHD-coaching

Heb je ADHD of ADD? Dan gaan we hier tijdens je behandeling ook naar kijken. Het is belangrijk dat je begrijpt hoe ADHD of ADD jouw gedrag beïnvloed. Het doel is het aanleren van vaardigheden zodat je beter leert omgaan met ADHD of ADD en hoe dit samenhangt met jouw verslaving.

ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder en is een verzamelnaam waar een heleboel mensen zich in herkennen. Wij vatten het samen als ‘een te vol hoofd’, en zoeken graag uit waar dat hoofd dan zo vol mee zit. 

Hoewel ADD (Attention Deficit Disorder) voor de buitenwereld heel anders wordt ervaren is vaak de beleving van binnen voor een groot deel hetzelfde met een ‘vol hoofd’. ADD  kenmerkt zich daarom grotendeels door dezelfde symptomen alleen ontbreekt de hyperactiviteit.

De coaching

ADHD-coaching bestaat uit drie belangrijke pijlers:

  • Psycho-educatie over ADHD en de samenhang met middelengebruik
  • Vaardigheidstraining
  • Lotgenotencontact

De wekelijkse bijeenkomsten vinden plaats volgens een vaste structuur. Tijdens elke bijeenkomst wordt psycho-educatie gegeven en zal een thema worden behandeld omtrent ADHD. We stellen samen concrete doelen die passen bij het thema. Er wordt verwacht dat je buiten de therapiesessies oefent met nieuw gedrag. Het contact met lotgenoten is een fundamenteel onderdeel van de behandeling en heeft als doel de acceptatie van ADHD-problematiek te versterken.

Afronding

Bij een succesvolle afronding van deze module ga je verder met het vervolgtraject of wordt de behandeling afgesloten. Bij vragen over het traject kan dit besproken worden met jouw behandelaar. Hiernaast vindt iedere drie maanden een tussenevaluatie plaats van jouw middelengebruik en jouw tevredenheid over de behandeling.