Spring naar content

Amethist per 2 oktober een rookvrije organisatie

Met ingang van 2 oktober 2023 is Amethist een rookvrije organisatie. Dat betekent dat medewerkers, cliënten en bezoekers niet meer mogen roken op de locaties en terreinen van Amethist.

Waarom?

Inmiddels staat zonder twijfel vast dat stoppen met roken – naast de bekende positieve effecten op de lichamelijke gezondheid – leidt tot vermindering van verschillende psychische klachten. Een groot deel van onze cliënten is in behandeling vanwege een stoornis in het gebruik van alcohol en/of een ander middel. Amethist behandelt het verslavingsgedrag van de cliënt. Door de behandeling alleen te richten op het hoofdmiddel en een tabaksafhankelijkheid te laten bestaan, blijft het verslavingsgedrag actief. Dit heeft een negatieve invloed op de effectiviteit van de behandeling. Door de behandeling ook ten gunste te laten komen van stoppen met roken neemt de effectiviteit van de behandeling toe. De kans op een terugval is het kleinst is als cliënten met alle middelen tegelijk stoppen. Amethist stimuleert een gezonde leefstijl voor cliënten en voor medewerkers. Roken past niet bij de gezonde leefstijl. In het actuele maatschappelijke klimaat is een niet rookvrije verslavingszorginstelling een moeilijk verdedigbaar concept.

Een onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord is de afspraak dat in 2030 de hele zorg rookvrij is. De Nederlandse ggz gaat daarbij de uitdaging aan: in 2025 zijn alle bij De Nederlandse ggz aangesloten ggz-instellingen rookvrij[1].

Wat precies?

Amethist verbiedt het gebruik van tabaksproducten in het algemeen niet, maar wel het gebruik van deze middelen in haar panden en op haar terreinen. Alle cliënten die tabak gebruiken (in welke vorm dan ook) krijgen het advies om te stoppen en een aanbod voor begeleiding. Medewerkers en cliënten die niet willen of kunnen stoppen met roken moeten zich wél aan de huisregels houden. Medewerkers van Amethist hebben een voorbeeldfunctie voor de cliënten en voor elkaar. Medewerkers van Amethist roken niet in werktijd. Ook zijn onze medewerkers niet als roker herkenbaar als zij in functie zijn.

Meer informatie is te vinden op de website van Amethist: Een rookvrije GGz – Amethist.


[1] Rookvrije ggz (denederlandseggz.nl)