Spring naar content

Over ons

Amethist is op weg naar een rookvrije instelling

Jaarlijks sterven in Nederland meer dan 20.000 mensen door roken of meeroken. Daarmee is roken een van de grootste veroorzakers van ziektes in ons land. De Rijksoverheid heeft daarom een Nationaal Preventieakkoord gesloten. Daarin staan afspraken tussen meer dan 70 verschillende organisaties in Nederland. De Nederlandse ggz is een van de ondertekenaars van het Nationaal Preventieakkoord. Een onderdeel van het akkoord is de afspraak om in 2030 de hele zorg rookvrij te hebben. De Nederlandse ggz gaat daarbij de uitdaging aan: in 2025 zijn alle bij De Nederlandse ggz aangesloten ggz-instellingen rookvrij[1].

Amethist stimuleert een gezonde leefstijl voor cliënten en voor medewerkers. Roken past niet bij de gezonde leefstijl. In het actuele maatschappelijke klimaat is een niet rookvrije verslavingszorginstelling een moeilijk verdedigbaar concept. Vanaf 2 oktober 2023 zal Amethist dan ook als rookvrije organisatie doorgaan


[1] Rookvrije ggz (denederlandseggz.nl)

Visie op rookvrije zorg

De visie van Amethist op rookvrije zorg kent een aantal doelen.

 • De behandeling bij Amethist richt zich niet in engere zin op het verminderen van het gebruik van het probleemmiddel, maar in bredere zin op het gedragspatroon dat leidt tot overmatig gebruik en afhankelijkheid. Bij Amethist worden alle cliënten met een tabaksverslaving gemotiveerd tot gedragsverandering. Cliënten die kiezen om te stoppen met roken krijgen daarvoor de beste behandeling in een rookvrije omgeving en met medische ondersteuning naar de laatste stand van zaken binnen de wetenschap.
 • Medewerkers van Amethist hebben een voorbeeldfunctie voor de cliënten en voor elkaar. Medewerkers van Amethist roken niet in werktijd. Ook zijn onze medewerkers niet als roker herkenbaar als zij in functie zijn.
 • Alle gebouwen en terreinen van Amethist zijn rookvrij. Dat geldt voor alle producten zoals beschreven in het rookverbod (zie de Tabaks- en rookwarenwet): tabaksproducten voor roken zoals sigaretten en sigaren, verhittingsapparaten met tabak, pruimtabak, snuiftabak, elektronische sigaret met of zonder nicotine, producten die tabak bevatten zoals een waterpijp of joint en snus.
 • Er wordt met behulp van visuele boodschappen (bordjes, stickers) duidelijk gecommuniceerd dat het gehele terrein rookvrij is.
 • Amethist beschikt over geïmplementeerd beleid dat aansluit bij de zilveren status volgens de systematiek van het Global Network For Tobacco Free Health Care[1].

[1] Global Network for Tobacco-Free Healthcare Services|Homepage (tobaccofreehealthcare.org)

Concreet geldt vanaf 2 oktober 2023:

 • Medewerkers, vrijwilligers, stagiairs, leveranciers, zzp-ers en bezoekers roken niet in de gebouwen en op de terreinen van Amethist en niet onder werktijd.
  Onder roken wordt verstaan: het roken van sigaretten, sigaren, pijp, e-sigaretten, shag, joints, et cetera.
 • Medewerkers zijn niet herkenbaar als roker op hun werkplek.
 • Cliënten en hun naasten roken niet in de gebouwen en op de terreinen van Amethist.
  Onder roken wordt verstaan: het roken van sigaretten, sigaren, pijp, e-sigaretten, shag, joints, et cetera.
 • Amethist vraagt actief naar het rookgedrag van cliënten, geeft actief stopadviezen en biedt actief en bij herhaling ondersteuning richting stoppen met roken.

Na 2 oktober 2023:

Medewerkers hebben recht op een rookvrije werkomgeving. Ook als zij hun werk uitvoeren bij cliënten thuis. Na 2 oktober wordt verkend of het nodig is om hierover verder afspraken te maken.
Daarnaast zal na 2 oktober nog worden nagedacht over de omgang met het rookbeleid rond de gebruikersruimtes van Amethist.

Samenvattend

Amethist verbiedt het gebruik van tabaksproducten in het algemeen niet, maar wel het gebruik van deze middelen in haar panden en op haar terreinen. Stoppen met roken wordt sterk aanbevolen vanwege de toename van de effectiviteit van de behandeling (+ 25%) en de positieve effecten op het welzijn. Stoppen met roken blijft echter een vrijwillige keuze van medewerkers en cliënten.

Gerelateerd

Op deze pagina vind je meer informatie over de Amethist organisatie zoals over de directie, cliëntenraad en samenwerkingsverbanden.
Lees het laatste nieuws van Amethist Verslavingszorg.
Voor algemene vragen, afspraak verzetten, advies of een aanmelding voor hulp kun je met ons contact opnemen. Aarzel niet en neem contact op!