Spring naar content

Over Amethist

De organisatie

Amethist Verslavingszorg is in 2013 opgericht vanuit een samenwerkingsverband tussen Tactus verslavingszorg en GGz Centraal. Amethist is sindsdien een zelfstandige instelling die eigen beleid voert en een eigen directie heeft.

Op deze pagina vind je informatie over:

Directie

De directie van Amethist opereert onder de moederorganisaties Tactus (Ruud Rutten) en GGZ centraal (Albert van Esterik).

  • Directeur: Tjebbo Grijpma
  • Hoofd behandelzaken: Mathilde Dekker
  • Hoofd behandelzaken: Teie Salomons
  • Hoofd bedrijfsvoering: Bas van der Lichte
  • Beleidsadviseur: André Louw

Centrale Cliëntenraad

Amethist heeft een Centrale Cliëntenraad. Onze cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten door middel van inspraak en door erop toe te zien dat cliëntenrechten worden nageleefd. De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) stelt dit verplicht.

Contactgegevens Centrale Cliëntenraad Amethist

Cliëntenraad Amethist
Antwoordnummer 189
1300 VC ALMERE
06 12593059 (voorzitter)
clientenraad@amethistverslavingszorg.nl

Cliëntenraad iets voor jou?

Als lid van de cliëntenraad luister je naar de cliënten om te achterhalen wat zij waarderen in de zorg of wat beter of anders kan. In overleggen worden bevindingen besproken en als zaken anders of beter kunnen worden hierover afspraken gemaakt. Ook vraagt de organisatie op deze plek de cliëntenraad om advies.

Wil je meer informatie? Lijkt het je leuk om de belangen van de cliënten van Amethist te behartigen? Neem dan contact op met de cliëntenraad.

Notulen

Cliënten van Amethist die graag de notulen van de Centrale Cliëntenraad willen lezen, kunnen deze opvragen bij hun regiebehandelaar of een mailtje sturen aan: clientenraad@amethistverslavingszorg.nl.

Samenwerkingspartners

Amethist werkt onder andere samen met huisartsen, zorginstellingen, gemeenten, wijkteams en sportverenigingen. Daarvoor worden overeenkomsten en convenanten afgesloten waarin de spelregels rondom privacy en informatie-uitwisseling zijn vastgelegd. Het gaat dan bijvoorbeeld om informatie over het ziektebeeld, behandelstatus, personalia en contactgegevens naasten.

Al deze vormen van samenwerking hebben uiteindelijk maar één doel: goede zorg op het juiste moment voor de cliënt.

Amethist vindt het belangrijk dat de kwaliteit van zorg hoog is en blijft. We willen ook dat onze cliënten tevreden zijn over hun behandeling.

Lees meer