Spring naar content

Over ons

Missie en visie

Verslavingsgedrag en middelengebruik kunnen levens verwoesten. Mensen die lijden onder dergelijke problemen hebben recht op de best mogelijke hulp, behandeling en zorg.  De missie van Amethist verslavingszorg is het behandelen, begeleiden en ondersteunen van mensen met verslavingsgedrag en middelengebruik opdat zij de regie over hun eigen leven kunnen houden of krijgen

Visie op verslaving

Ernstige vormen van verslaving worden bij Amethist verslavingszorg gezien als een ziekte met een (neuro)biologische achtergrond. Dit houdt in dat je ondanks dat  je niet meer gebruikt, vaak toch verslaafd blijft en kwetsbaar blijft voor terugval. Of iemand risico loopt om verslaafd te raken is afhankelijk van een combinatie van verschillende factoren. Hierbij spelen genetische kwetsbaarheid, bijkomende sociale en/of psychiatrische problemen een rol (het bio-psycho-sociale model). Langdurig middelengebruik kan somatische, psychische en sociaal-maatschappelijke gevolgen hebben en mogelijk leiden tot chroniciteit

Behandelvisie

Amethist Verslavingszorg streeft ernaar om, de verslaving, bijkomende psychiatrische en lichamelijke problemen én het sociaal-maatschappelijk functioneren in samenhang te benaderen, samen met de cliënt. Wanneer sprake is van een ernstige vorm van verslaving, wordt totale abstinentie geadviseerd.

Amethist Verslavingszorg heeft hiervoor een breed behandelaanbod vanuit een cognitief gedragstherapeutisch kader met een systeemgerichte benadering. Hierbij kan samen met cliënt, een partner, familielid of hulpverlener of alleen met de cliënt gezocht worden naar alternatieven voor verslaving. Bekrachtigen wat goed gaat en respectvol en op gelijke voet met elkaar omgaan is belangrijk in de benadering. Amethist neemt samen met andere organisaties haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, bij acute en chronische verslavingsproblemen en biedt begeleiding gericht op stabilisatie en herstel en medische begeleiding.

Daarnaast biedt Amethist binnen de medische begeleiding een specifiek  opiaten-/methadonbehandeling gericht op zowel onderhoud als afbouw.

Gerelateerd

Op deze pagina vind je meer informatie over de Amethist organisatie zoals over de directie, cliëntenraad en samenwerkingsverbanden.
Lees het laatste nieuws van Amethist Verslavingszorg.
Voor algemene vragen, afspraak verzetten, advies of een aanmelding voor hulp kun je met ons contact opnemen. Aarzel niet en neem contact op!